Komunikacja z drugim człowiekiem jest wyzwaniem. Komunikacja z pacjentem to jeszcze większe wyzwanie, z którym lekarze stomatologii różnie sobie radzą. Zatem z chęci zmiany na lepsze zrodził się projekt pt. Lecz człowieka, nie chorobę. Cel projektu? Sprawić, aby coraz więcej lekarzy:

  • lepiej porozumiewało się z pacjentem, z drugim człowiekiem i z samym sobą,

  • korzystało z zasad dobrej komunikacji w codziennej praktyce stomatologicznej,

  • rozwijało swoje umiejętności interpersonalne zapewniając sobie sukces.

I etap Szukamy się

W roku 2010 odwiedziłam 5 uniwersytetów medycznych, na których przeprowadziłam warsztaty z zakresu podstawowej komunikacji w gabinecie stomatologicznym. Zajęcia trwały 5 godzin, a udział w nich był bezpłatny. Wymagałam przesłania mi odpowiedzi na pytanie: Dlaczego chcesz brać udział w tych warsztatach. Z warsztatów skorzystało ponad 100 studentów stomatologii.

II etap Poznajemy się

Wyłoniła się grupa osób, które postawiły na doskonalenie się w zakresie komunikacji. Grupa otrzymała nazwę Lecz człowieka, nie chorobę nawiązując do myśli Hipokratesa. Od 2011 spotykamy sie na specjalnych warsztatach z zakresu komunikacji i personal branding’u w Inowrocławiu, które są organizowane i finansowane przez moją firmę BRIDGEHEAD.

III etap Inspirujemy innych

Rok 2013 to czas, kiedy jesteśmy prawdziwą grupą funkcjonującą na bazie wspaniałych relacji i autentycznego porozumienia. Jest nas 13 osób wliczając mnie. jesteśmy otwarci na innych i chcemy nie tylko się doskonalić, ale i dzielić doświadczeniem oraz przemyśleniami w zakresie ‘dogadywania się’ z drugim człowiekiem. Chcieć, to móc, dlatego piszemy blog przygotowując się do dalszego etapu naszej przygody.

Justyna Niebieszczańska

pomysłodawca i realizator projektu

oraz właściciel Agencji Public Relations BRIDGEHEAD